KALKULÁCIA

Vaše kontaktné údaje

Meno a Priezvisko:

E-mailová adresa:
Telefonický kontakt:
Obchodné meno spoločnosti:
Právna forma:
Hlavná činnosť:
Zvoľte predmet kalkulácie:  
- účtovníctvo
Počet dokladov uvádzajte v priemere za mesiac
Spracovanie účtovníctva:
Platiteľ DPH:
Počet vystavených a došlých faktúr:
Nákup (tovar, materiál, služba):
Predaj tovaru do IČŠ EU*
Predaj služieb do IČŠ EU*
* iný členský štát Európskej únie
Počet príjmových a výdavkových dokladov:
Počet pohybov na bankovom účte:
Počet leasingov:
Ak nemáte lesing napíšte 0.
- mzdy
Spracovanie miezd:
Počet zamestnancov:
Počet zamestnancov na dohodu:
Poznámka: