Mzdy a mzdová agenda

- výpočet miezd

- výpočet a spracovanie odvodov do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne k stanovenému výplatnému termínu, vrátane vyhotovenia prihlášok a odhlášok zamestnancov do príslušných poisťovní

- v prípade záujmu klienta zabezpečujeme styk s príslušnými inštitúciami

- spracovanie mzdových listov a príslušných potvrdení súvisiacich so mzdovou agendou

- vedenie mzdovej agendy vrátane personálnej agendy na každého zamestnanca

- spracovanie ročného zúčtovania dane z príjmu zo závislej činnosti

- spracovanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia

- spracovanie štvrťročných prehľadov a ročných hlásení o zrazených preddavkoch na daň z príjmu zo závislej činnosti